Svenska Smärtafonden är riksomfattande och stödjer människor som opererats och/eller strålbehandlats för cancer samt människor som drabbats av smärta vid t.ex. lymfödem, whiplash eller ryggsmärtor. Syftet med Svenska Smärtafonden är att mottaga och dela ut ekonomiska medel för att främja forskning, utveckling, rehabilitering, utbildning och information samt att arbeta för förbättrad social gemenskap och trygghet.

Förbättringar kan skapas genom forskning, rehabilitering, utbildning och information samt med bättre medicinsk utrustning.

Fonden stödjer grundforskningsprojekt som kan få avgörande betydelse för våra segslitna och smärtsamma folksjukdomar, så som exempelvis cancer. Varje år drabbas människor i vårt land av många olika slag av cancer. Exempelvis drabbas ca 8000 kvinnor av bröstcancer, ca 10.000 män av prostatacancer ca 2700 kvinnor av gyncancer samt ca 2000 av blodcancer. Ett stort antal människor har också en svår tillvaro på grund av daglig smärta. Vi behöver ditt stöd.