Ett s.k. 90- konto skulle Svenska Smärtafonden få betala ett antal tusen kronor per år för att inneha. Dessa pengar skulle i så fall gå till en ej statlig, utan till en privat idéell förening, nämligen Svensk Insamlingskontroll, SFI. Vi har inte sett eller funnit någon anledning att ansluta oss till detta, och detta på grund av att det i Sverige inte funnits eller finns någon enhetlig gemensam kontroll för alla de olika organisationer som samlar in pengar till olika ändamål.

Att vara seriös och ha rent samvete, har varje organisation eget ansvar för.

Svenska Smärtafonden har tagit eget ansvar och är en organisation med klar och tydlig redovisning. Svenska Smärtafonden anlitar en oberoende, auktoriserad revisionsbyrå, Jan Magnussons Revisionsbyrå AB, Linköping. Denna revisionsbyrå har under åren inte haft något att anmärka på i vårt sätt att hantera och ansvara för de bidrag vi erhållit.

Vi i Svenska Smärtafonden är mycket nöjda med att ha de rutiner och insamlingssätt vi valt för att nå Svenska Smärtafondens mål:

  • Att sponsra forskning på hög nivå
  • Att tillsammans med våra bidragsgivare känna glädje att kunna föra forskning framåt och på så sätt kunna vara till hjälp för våra medmänniskor
  • Att forskningen går framåt och ger resultat

Vi i Svenska Smärtafonden ger ett VARMT TACK till alla våra drygt 120.000 årliga bidragsgivare som tillsammans med oss hjälpt oss nå fina resultat.